100%

Trung tâm trợ giúp

Hướng dẫn cập nhật địa chỉ - gia hạn - xóa Trang Page

Sau khi bạn đã tạo Trang Page Bán Hàng và được chúng tôi kích hoạt, bạn đã có thể đăng bài Tin Tức hay bài Bán Sản Phẩm, nhưng nhằm tăng tính chuyên nghiệp cho Trang Page của bạn, chúng tôi khuyến khích bạn đổi địa chỉ URL.

Xem thêm: Xem hướng dẫn Tạo Trang Page, Xem hướng dẫn Đăng Ký.

Cập nhật địa chỉ Trang Page:

Để cập nhật đại chỉ (URL) bạn làm theo các bước sau:

Bước 1: Bạn Đăng Nhập vào Tài Khoản, Click vào Quản Lý Cá Nhân:

 

Bước 2: Click vào Trang Page Cá Nhân, Click vào Danh Sách Trang:

 

Bước 3: Click vào Cập Nhật Địa Chỉ Trang:

 

Bước 4: Nhập Địa Chỉ (URL) rút gọn cho Trang Page, Click vào Cập Nhật:

 

* Lưu ý:

+ Chỉ được cập nhật một lần vì vậy bạn nên kiểm tra kỹ trước khi Click vào Cập Nhật.

+ Độ dài giới hạn 20 ký tự.

+ Địa chỉ (URL) phải là duy nhất không được trùng lập.

Bước 5: Sau khi hoàn thành sẽ có thông báo “Cập Nhật Thành Công” tại gốc phải trên của trình duyệt.

Cập nhật Thông Tin Trang Page:

Để cập nhật, bổ sung thêm Thông Tin Trang Page cá nhân bạn thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Tại giao diện Danh Sách Trang Page, Click vào Cập Nhật Thông Tin:

 

Bước 2: Tại trang Cập Nhật Thông Tin Trang, bạn thực thiện chỉnh sửa phần thông tin phù hợp, Click vào Cập Nhật:

 

 

Bước 3: Sau khi hoàn thành sẽ có thông báo “Cập Nhật Thành Công” tại góc phải trên của trình duyệt.

 

Tùy chỉnh giao diện Trang Page:

Để thay đổi giao diện Trang Page, bạn thực theo những bước sau đây:

Bước 1: Tại giao diện Danh Sách Trang Page, Click vào Tùy Chỉnh Giao Diện:

 

Bước 2: Tại giao diện Tùy Chỉnh Giao Diện, Chọn Màu NềnGiao Diện Trang Page, Click Lưu Thay Đổi:

 

Bước 3: Sau khi hoàn thành sẽ có thông báo “Cập Nhật Giao Diện Thành Công” tại góc phải trên của trình duyệt.

 

Xóa Trang Page Page:

Để xóa Trang Page bạn thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tại trang Danh Sách Trang, Click vào Xóa Trang tại Trang Page mà bạn cần xóa:

 

Bước 2: Click vào OK:

 

Bước 3: Sau khi hoàn thành sẽ có thông báo “Xóa Thành Công” tại góc phải trên của trình duyệt:

 

* Lưu ý: Khi Trang Page bị xóa khỏi hệ thống sẽ Không Thể Phục Hồi lại.

Liên hệ với chúng tôi