100%

Trung tâm trợ giúp

Loại tin Phí theo ngày
Đặc biệt 99.999 đ
Loại 1 35.000 đ
Loại 2 25.000 đ
Loại 3 15.000 đ
Loại 4 10.000 đ

Chú giải:

99999
Tin Vip Sẽ Hiển Thị Đầu Tiên Của Trang
35000
Tin Vip Hiển Thị Sau Tin Đặt Biệt và Trước Tin Loại 2
25000
Tin Vip Hiển Thị Sau Tin Loại 1 và Trước Tin Loại 3
15000
Tin Vip Hiển Thị Sau Tin Loại 2 và Trước Tin Loại 4
10000
Tin Vip Hiển Thị Sau Tin Loại 3 và Trước Tin Thường

Liên hệ với chúng tôi