100%

Trung tâm trợ giúp

Hướng dẫn chỉnh sửa/ẩn/xóa Tin

Trong trường hợp bài Đăng Tin Mua Bán Nhà Đất của bạn đã đăng nhưng bị sai hoặc thiếu thông tin và bạn muốn chỉnh sửa hay cập nhật thông tin bài Đăng Tin của bạn, ngoài ra bạn có thể Ẩn Tin hay Xóa Tin của bạn, để làm được điều đó qua các bước sau:

Xem thêm: Hướng dẫn Đăng Tinhướng dẫn Đăng Tin Vip.

Hướng dẫn chỉnh sửa thông tin Đăng Tin Mua Bán Nhà Đất:

Bước 1: Đăng Nhập vào Tài Khoản, Click vào Quản Lý Cá Nhân tại Website:

 

Bước 2: Tại Trang Cá Nhân, Click vào Quản Lý Sản Phẩm BĐS, Click vào từng loại tin có Tin cần chỉnh sửa:

 

Bước 3: Click vào Chỉnh Sửa tại bài đăng tin mà bạn cần chỉnh sửa:

 

Bước 4: Tại trang Cập Nhật Bài Đăng, bạn chỉnh sửa lại thông tin theo nhu cầu, Click vào Cập Nhật:

 

Bước 5: Sau khi hoàn thành, bạn sẽ nhận được thông báo "Đã Cập Nhật" ở góc phải trên của trình duyệt:

 

Hướng dẫn cập nhật lại hình ảnh Đăng Tin Mua Bán Nhà Đất:

Bước 1: Tại Trang Cá Nhân, Click vào Cập Nhật Hình Ảnh:

 

Bước 2: Làm theo hướng dẫn trong hình:

 

+ Click vào ảnh bên trái để đổi Ảnh Đại Diện. (1)

+ Click vào "X" hình bên phải để xóa hình. (2)

+ Click vào "+" để thêm ảnh. (3)

Bước 3: Click vào Hoàn Tất:

 

Hướng dẫn Ẩn Tin Mua Bán Nhà Đất:

Bước 1: Tại Trang Cá Nhân, Click vào Ẩn Tin:

 

Bước 2: Click vào OK:

 

Bước 3: Sau khi hoàn thành, bạn sẽ nhận được thông báo "Ẩn Thành Công" ở góc phải trên của trình duyệt:

 

Tin ẩn sẽ nằm trong Tin Đã Ẩn tại Quản Lý Sản Phẩm BĐS.

Hướng dẫn Xóa Tin Mua Bán Nhà Đất:

Bước 1: Tại Trang Cá Nhân, Click vào Xóa:

 

Bước 2: Click vào OK:

 

Bước 3: Sau khi hoàn thành, bạn sẽ nhận được thông báo "Đã Xóa Thành Công" ở góc phải trên của trình duyệt:

Liên hệ với chúng tôi